• สถานที่...ฺอาคารชินวัตร 1

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้ง หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในระบบ AHU