• สถานที่...ฺอาคารชินวัตร 2

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้ง หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในระบบ AHU