• สถานที่...ฺบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้ง หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในระบบ AHU