• สถานที่.. บจก แอล.เอ็ม.อี
  • ลักษณะการติดตั้ง.. ติด ​Access​ point 1 จุด สายแลนด์3จุด​