• สถานที่...ฺบริษัท เวสต์2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล่องอบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 10 ลิตร