• สถานที่...ฺบริษัท สยามนทีโกลด์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 112 ลิตร