• สถานที่...ฺบริษัท ปูนซีเมนเอเชีย จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 48 ลิตร