• สถานที่...ฺตลาด อตก.

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 77 ลิตร