• สถานที่...ฺบจก. เกรทติ้ง ฟอร์จูน คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 112 ลิตร