• สถานที่...ฺร้านแสงทองรางน้ำ

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 77 ลิตร