• สถานที่...ฺรพ.บ้านนา

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 48/77 ลิตร