• สถานที่...ฺโรงน้ำแข็งสมบัติพูลแก้ว

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 48 ลิตร