• สถานที่...ฺบ้านรักฟัน

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 112 ลิตร/หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ