• สถานที่...ฺโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 112 ลิตร