• สถานที่...ฺบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อ ขนาด 112 ลิตร