• สถานที่...ฺบริษัท หลี่หมิง แอสเซท พลัส จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น/โคมไฟ UVC ฆ่าเชื้อ