• สถานที่...ฺรพ.อยุธยา

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนเดี่ยว