• สถานที่...ฺรถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนเดี่ยว

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนเดี่ยว