• สถานที่...ฺบริษัท เอ็นที เซอิมิทซู ประเทศไทย จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนเดี่ยว