• สถานที่...ฺโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนเดี่ยว