• สถานที่...ฺโรงแรม Adriatic Palace Hotel

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนคู่