• สถานที่...ฺบริษัท แอ็คเคาน์ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ