• สถานที่...ฺBandara Hotel & Resort

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ