• สถานที่...ฺ

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ