• สถานที่...ฺบริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ