• สถานที่...ฺบริษัท นิวทราเทค เวลบีอิ้ง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ