• สถานที่...ฺบริษัท แสงโสม จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ36W 70 ชุด