• สถานที่...ฺบริษัท กรีนส์ดี จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ 18W 638 ชุด