• สถานที่...ฺSkintec

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ