• สถานที่...ฺfuji seal สมุทรสาคร

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อ แบบติดเพดาน