• สถานที่...ฺPKP Market จำหน่ายอาหารสด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อ แบบติดเพดาน