• สถานที่...ฺเครือสาขา บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อแบบตั้งพื้น