• สถานที่...ฺบริษัท อินทีฤทธิ์ เดคอเรชั่น จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อ แบบตั้งพื้น/โคมไฟฆ่าเชื้อ