• สถานที่...ฺบริษัท เอสซี อาร์ทิสทรี จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าแบบติดกำแพง