• สถานที่...ฺบริษัท เจเอส คลีนนิ่ง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟ UVC ฆ่าเชื้อ