• สถานที่...ฺบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟ UVC ฆ่าเชื้อ