• สถานที่…ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvisoin 15 จุด