• สถานที่..  Major Icon Siam
  • ลักษณะการติดตั้ง..  Analog 98 จุด Hikvision 2MP