• สถานที่..  ร้านกาแฟชายทุ่ง ร้านกาแฟแห่งพระเมตตา ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ลักษณะการติดตั้ง.. กล้อง​ IP 15 จุด