• สถานที่.. เทศบาลเมืองปทุม
  • ลักษณะการติดตั้ง.. IP 16 จุด ยี่ห้อ Hikvision 2MP