ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง Inverter และ Microinverter

Inverter และ Microinverter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว ความแตกต่างของ Inverter กับ Microinverter มีดังนี้

Inverter

อินเวอร์เตอร์ (inverter) ที่มีหลากหลายขนาดตามแต่การออกแบบซึ่งเหมาะกับการติดตั้งแบบ Rooftop มากที่สุดในปัจจุบัน

ข้อดี

ข้อเสีย

 • เหมาะกับการทำงานกับระบบโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้มีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 • การทำงานของทั้งระบบจะขึ้นอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับ Inverter โดยตรง ซึ่งหากมีแผนกใดเกิดปัญหา จะทำให้ระบบเพียงหยุดทำงานได้ทั้งหมด
 • ราคาที่ถูกกว่า: Inverter มีราคาที่ถูกกว่า Microinverter โดยรวมเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าและใช้งานได้มากกว่า
 • การติดตั้งที่ซับซ้อน: Inverter มีขนาดใหญ่และต้องติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันกับแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ Inverter ยังต้องมี Combiner Box และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทำให้การติดตั้งทำได้ยากและมีความซับซ้อน
 • การบำรุงรักษาง่าย: Inverter มีการบำรุงรักษาที่ง่ายและไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิคมากนัก
 1. ความเสียหายของพลังงาน: Inverter มีโอกาสสูญเสียพลังงานสูงกว่า Microinverter เนื่องจากการเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ไปยัง Inverter หรือ Combiner Box อาจทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน
 • ควบคุมได้ง่าย: Inverter สามารถควบคุมการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ได้ง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะหรืออุปกรณ์อื่นๆได้
 • Inverter มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีอาการเสียหายน้อยกว่า Microinverter โดยทั่วไปอายุการใช้งานของ Inverter อยู่ที่ 10-20 ปี

Micro Inverter

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (micro inverter) ที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งก็จะทำให้ไฟฟ้าที่ออกจากแผงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) นิยมเลือกใช้กับระบบที่มีกำลังการผลิตไม่มาก

ข้อดี

ข้อเสีย

 • มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาแผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับ Inverter โดยตรง
 • ราคาแพงกว่า Inverter
 • มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความสามารถในการตรวจจับและควบคุมแต่ละแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบได้
 • ไม่เหมาะสำหรับระบบที่มีแผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก
 • Microinverter มีขนาดเล็กและสามารถติดตั้งได้ทีละแผง ทำให้การติดตั้งง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ไม่มีการเกิดอุณหภูมิสูง: เนื่องจาก Microinverter ติดตั้งบนแผงโซล่าเซลล์ จึงไม่มีการส่งพลังงานไฟฟ้าในระยะทางไกล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุณหภูมิสูงในระบบได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น