มาตรฐาน(สัญลักษณ์) บนอุปกรณ์กันระเบิด

II : พื้นที่อันตราย Class II สำหรับฝุ่นที่จุดติดไฟได้

2G/2D : เป็นพื้นที่ก๊าชอันตราย อาจจะเกิดการระเบิด ขึ้นได้โดยไม่คาดคิดจากการทำงานตามปกติ ซึ่งมีก๊าซ หรือไอ ที่มีการระเบิดได้ ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ในโชนนี้ จะต้องผ่านการทดสอบเฉพาะ (type-tested) และได้รับการรับรอง หรือมาตรฐานใหม่ ATEX ของยุโรป เป็นดัน

Ex db/tb : หลักการป้องกัน / ประเภทของการป้องกัน

IIC : กลุ่มอุปกรณ์ที่อนุญาต IIC=ขนาดของช่องว่างที่เปลวไฟสามารถเล็ดลอดได้ MESG < 0.5mm.

IIIC : กลุ่มอุปกรณ์ที่อนุญาต IIIC=ฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

T6 : อุณหภูมิสูงสุดของการจุดระเบิด T6=85 ํC – 100 ํC

T80 ํC : อุณหภูมิจุดระเบิดของฝุ่น

Gb/Db : ระดับการป้องกันอุปกรณ์

IP68 : มาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆมีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น