มารู้จักแสง UV-C และลักษณะการใช้งานกัน

แบคทีเรียและเชื้อไวรัสหลายประเภทที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ เชื้อโรคเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในอากาศ บนพื้นผิว และบนสิ่งของได้แม้หลังจากทำความสะอาดตามปกติแล้วก็ตาม นั่นหมายถึงการปนเปื้อนที่ตกค้างในอากาศที่เราหายใจและบนพื้นผิวที่เราสัมผัสอาจสงผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่อย่างปกติสุขในแต่ละวัน

การยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคด้วย UV-C
แสง UV-C ช่วยยับยั้งการทำงาน และการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวที่มีแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส จุลินทรีย์ทั้งหมดที่ทดสอบจนถึงปัจจุบันตอบสนองต่อแสง UV-C

การใช้งานกับอากาศ

โคมไฟ UV-C ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค ในอากาศส่วนบน

การใช้งานกับอากาศ : ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อราสามารถแพร่กระจายทางอากาศ แพร่กระจายทางการหายใจ การพูดคุย ไอจาม การทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดละอองฝอย การทำความร้อน ความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ของคุณสามารถกระจายแบคทีเรียและไวรัสในอากาศได้มากขึ้น

การใช้งานบนพื้นผิว

หลอดไฟ UV-C ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค บนพื้นผิว

การใช้งานบนพื้นผิว : เมื่อมีคนไอจาม หรือหายใจออก พวกเขาจะปล่อยละอองฝอยออกมาละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกล้เคียงเซ่นโต๊ะทำงานโต๊ะ หรือโทรศัพท์ หากพวกเขามีไวรัส พนักงานอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อนและไปสัมผัสดวงตา จมูกหรือปาก

การใช้งานกับวัตถุ

ตู้ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคกับวัตถุ

การใช้งานกับวัตถุ : เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 5 วัน ดังนั้นอุปกรณ์ที่สัมผัสกันเป็นประจำหรือใช้งานร่วมกันระหว่างบุคคลอาจมีความเสี่ยงสูง การแนะนำกระบวนการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในสิ่งของที่มีการใช้ซ้ำหรือการชาร์จซ้ำในแต่ละวันช่วยให้มั่นใจได้ว่าเชื้อไวรัสและแบคที่เรียจะถูกทำลาย

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น