ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด หรือ CCTV

1. เลนส์

ส่วนประกอบที่สำคัญมากของกล้องวงจรปิด มีหน้าที่รวมแสงและปรับขนาดรูรับแสงให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้ในการปรับระยะใกล้-ไกลของภาพอีกด้วยในปัจจุบันเลนส์มีมากมายหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีความสามารถแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

Board Lens คือเลนส์ที่ Fix ค่า IRIS ทำให้ไม่สามารถปรับรูรับแสงได้ ใช้กับกล้องแบบโดม เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคารที่มีแสงสว่างคงที่ เพราะหากแสงไม่คงที่จะทำให้ภาพไม่คมชัดได้C-Mount, CS-Mount Lens ก็คือเลนส์ Fix IRIS เช่นเดียวกัน แต่จะสามารถพบเห็นได้ในกล้องแบบกระบอก

Auto Iris Lens คือเลนส์ที่ถูกติดตั้งในกล้องแบบกระบอก สามารถปรับช่องรับแสงได้อัตโนมัติ ตามความเข้มของแสงที่มาตกกระทบกับเลนส์ ทำให้สามารถแสดงภาพได้ดีถึงแม้แสงในพื้นที่นั้นจะไม่คงที่ก็ตาม เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคารขนาดของรูรับแสงมีผลต่อความคมชัดและความสว่างของภาพ การเปิด-ปิดรูรับแสงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
 • เปิด-ปิดแบบ Fix Iris หรือรูรับแสงคงที่ การที่รูรับแสงคงที่ต้องอาศัยการปรับให้เหมาะกับสถานที่ หากปรับขนาดไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ภาพไม่ชัดเจน มืดหรือสว่างเกินไปได้
 • เปิด-ปิดแบบ Auto Iris คือการปรับขนาดรูรับแสงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดตลอดวัน


2. เซนเซอร์กล้อง

 • CCD (Charg-Couple-Device) คือฉากรับภาพที่พัฒนามาจากเซนเซอร์ CMOS ในช่วงแรกเริ่มนิยมใช้งาน CMOS แต่ด้วยขนาดของเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้มีการพัฒนาและตั้งชื่อว่าเซนเซอร์ CCD
 • CMOS (Complementary Meta-Oxide Semiconductor) หลังจากพัฒนาเซนเซอร์ CMOS ไปเป็น CCD แล้ว ในระยะหลังได้มีการกลับไปพัฒนาเซอนเซอร์ CMOS ใหม่อีกครั้งแก้ปัญหาเดิมก็คือเรื่องขนาด อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สรุปข้อแตกต่าง

CCD

 • ตัวรับแสงจะรับแสงอย่างเดียวส่งให้วงจรแปลงสัญญาณอีกที
 • Dynamic (คุณภาพรับแสง) กว่าเพราะเซนเซอร์รับแสงอย่างเดียว
 • ความละเอียดทำได้ดีกว่า CMOS
 • คุณภาพของภาพดีกว่า CMOS

CMOS

 • มีวงจรแปลงสัญญาณแสงในแต่ล่ะ Pixel
 • ประมวลผลเร็วกว่า CCD
 • ประหยัดพลังงานกว่า CCD
 • เสียพื้นที่รับแสงในแต่ล่ะ Pixel มากกว่า CCD


IR Cut Filter หรือ ICR

มีหน้าที่คือจัดการแสงอินฟาเรด ในช่วงเวลากลางงวันจะกรองแสงอินฟาเรดทิ้งไปทำให้ได้ภาพสีที่คมชัด เมื่อแสงไม่พอหรือช่วงเวลากลางคืน จะทำหน้าที่เปิดให้แสงอินฟราเรดทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่มา filter กรองรับแสดงเฉพาะแสงอินหราเรด พอแสงอินหราเรด สะท้อนไป-กลับ จะแสดงผลกลายเป็นขาวดำ

ปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภท คือ
 1. ICR เป็นอุปกรณ์ hard ware
 2. ใช้software มาประมวลผลแทน เช่น Hikvision ColorVu คือประเภทที่ไม่ใช้ ICR ชิพประมวลคือ starlight สามารถรับภาพได้ในที่แสงน้อย แม่แสงน้อยจะรับภาพสีได้เหมือนเดิม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น