หากเกิดฝนตกฟ้าผ่าลงบนแผงโซล่าเซลล์ จะรับมืออย่างไร??

 

การเกิดฟ้าผ่าลงบนแผงโซลาร์เซลล์จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ แต่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายและฉุกเฉินได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังระบบไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร การฟ้าผ่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ อย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ หรือชุดควบคุม ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุนในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ การฟ้าผ่าอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารด้วย ดังนั้น การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ควรต้องพิจารณาการป้องกันภัยไว้ด้วยเสมอ โดยควรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีเกิดภัยได้ในอนาคต

  1. การติดตั้งฟิวส์ (Fuse) หรือไซเลนท์ (Circuit Breaker) ในวงจรไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ เพื่อป้องกันการไฟฟ้าช๊อต (short circuit) หรือสถานการณ์เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ (surge) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฟ้าผ่า
  2. การติดตั้งการ์ดล้างเพื่อกันฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนแผงโซล่าเซลล์อาจทำให้เกิดการรั่วไฟฟ้า (leakage) หรือเสียหายในโมดูล
  3. การติดตั้งแบตเตอรี่ (Battery) เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถทำงานต่อได้เมื่อมีฟ้าผ่า โดยทำให้เก็บพลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ไว้ในแบตเตอรี่ และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์
  4. การติดตั้งระบบอัตโนมัติ (Automatic system) เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถตรวจจับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ฟ้าผ่าหรืออุณหภูมิสูง และดำเนินการตามสถานการณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดฟ้าผ่าและการเสียหายของอุปกรณ์ในระบบ
  5. การติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบกันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection System) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการสูบศูนย์ของไฟฟ้า

วิธีรับมือในช่วงหน้าฝน

  1. ขณะมีฝนตกฟ้าคะนองควรงดใช้ไฟชั่วคราว ให้ถอดปลั๊กไฟตัว Inverter ออกก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์: คุณควรตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาความเสียหายหรือความผิดปกติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชำรุดของแผงโซลาร์เซลล์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
  3. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์: การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ บนแผงโซลาร์เซลล์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ ดังนั้นคุณควรทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น