Face Recognition คืออะไร?

Face Recognition คือกระบวนการที่ได้นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด ดังนั้นโปรแกรมจดจำใบหน้า คือ ระบบที่ทำการวิเคราะห์ใบหน้าที่ถูกตรวจจับได้ในขณะที่เดินผ่านกล้องนั้นว่าตรงกับใบหน้าของบุคคลใด และทำการเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลที่มี เทคโนโลยีการรู้และจำใบหน้า

การจับภาพ – ทั้งลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมจะถูกจับภาพโดยระบบ


การแยกแยะ – ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแยกจากตัวอย่างเพื่อสร้างเป็นแบบ


การเปรียบเทียบ – แม่แบบจะถูกนำมาเปรียบกับตัวอย่าง


จับคู่เหมือน – ระบบจะตัดสินใจว่าลักษณะจากตัวอย่างเหมือนหรือไม่


ตรวจจับบุคคลต้องห้าม (Black List)


เราสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ในฐานข้อมูล และเมื่อกล้องสามารถจับใบหน้าที่บันทึกไว้ได้ ก็จะแจ้งเตือนทันทีว่าบุคคลต้องห้ามกำลังเข้ามาในพื้นที่ ทำให้สามารถป้องกันเหตุร้ายและรักษาความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น