• สถานที่...ฺCP ALL PTTOR ถนนศรีสมาน

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 11 จุด