• สถานที่...ฺCP ALL ตลาดปัญญาวรคุณ

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Wisenet 11 จุด