• สถานที่…แหลมทอง วังน้อยอยุธยา

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hi-View 3 จุด