• สถานที่...ฺบริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์เทคโนโลยี จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดปรตู ZKTeco รุ่น MB10-VL